Blinde vlek zichtbaar maken

Daar zitten we weer. Dezelfde groep, dezelfde problemen. Na vele bijeenkomsten is het nog steeds niet duidelijk waar het nu precies misloopt. De intentie om te veranderen en van elkaar te leren is al vaak uitgesproken. Soms gaat het een paar dagen goed maar al snel zijn we terug bij af. De problemen blijven en de frustraties dus ook. Wat moet je doen?

Soms vallen groepen, ondanks allerlei goede voornemens, toch weer terug in oude patronen. Het helpt dan om een onafhankelijke procesbegeleider in te schakelen die een spiegel voorhoudt.

Ik zie het als mijn belangrijkste taak om de blinde vlek van mensen of groepen zichtbaar te maken.

Ook voor groepen waar de zaken goed gaan en die meer van elkaar willen leren helpt een procesbegeleider om zaken te structureren. Ik bied deze frisse en kritische blik om processen te verhelderen waardoor deelnemers elkaar beter begrijpen en meer van elkaar kunnen leren. Ik combineer mijn vakkundige blik als psycholoog met mijn persoonlijke stijl van confronteren en humor. 

Je kunt mij inschakelen als procesbegeleider bij een vooropgezet traject. Daarnaast ben ik ook gecertificeerd begeleider van Intention Circles. Dit is een uiterst effectieve werkvorm om (vastgelopen) patronen te ontleden en het eigenaarschap terug te leggen bij individuen. Deze werkvorm vraagt veel lef en input van de deelnemer en is daarmee uitermate effectief voor duurzame gedragsverandering.

 

Contact

info@katjakinkhorst.nl
06-47329209

Neem gerust contact met me op voor vragen of het maken van een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.